Uria ajokunnossa

Lunta ollaan pitkästä aikaa saatu maisemiin sen verran, että kelkkailu onnistuu. Karvian reiteistä ollaan ajettu urat Karvianjärveltä keskustaan sekä keskustasta Kanttiin.

Huomioikaa reiteillä olevat ajo-ohjeet !! Useimmiten ajo ohjattu pellon reunoille !! Mikäli ohjeita ei noudateta, on mahdollista uran sulkeminen.

Kirkkojärveltä ura Kanttin suuntaan sähkölinjalle on muuttunut. Järveltä nousun jälkeen kaarretaan oikealle ja reitti menee Kumet firman pihan kautta linjaa kohti. Eli reitti ei mene Nesteen pihan kautta!

ST1:ltä saa kerhon jäsenmaksua varten pankkisiirtoja. Kannatus / reittimaksu on 10 eur, varsinainen jäsenmaksu 30 eur. Laittakaa tietoa eteenpäin jäsenmaksun maksamisen osalta muillekin kelkkailijoille.

Turvallisia kilometrejä kaikille mukavan harrastuksen pariin.